تبلیغات
ـــــگـ*ــلــبــرگــ آبــیـ*ــــــ - اولین عکس . . .
ـــــگـ*ــلــبــرگــ آبــیـ*ــــــ

♥=9+33+1

اولین عکس . . .

برای آقای گل . . .

تازه دو سه هفته ای بود که فوتبالی شده بودم.

عکس های بازیکنان استقلال را بی آنکه بدانم کیستند و نامشان چیست جمع می کردم.

اولین عکس تو. . .

چه قدر چهره ات برایم آشناست!

گل زده بودی و از فرط خوشحالی پرواز می کردی!

گلی بود که به تراکتور زده بودی و شادی معروف بعد از گلت را می کردی.

باز هم آن شادی تکرار شد ولی هیچی مثل آن عکس نمی شود . . .

هنوزه که هنوزه آن عکس روی صفحه اصلی کامپیوترم باقی مانده!

تو اولین کسی بودی که نامش را به عنوان یک استقلالی یاد می گرفتم.

همیشه آرزویم این بود که باگل های تو ببریم.

وقتی می خواهم از خدا قول بردبگیرم می گویم با گل های آرش . . .

نمیدانم این حس آشنا از کجاست؟

نمیدانم چه شد که با دیدن آن عکس در دلم جا پیدا کردی...نمیدانم چرا به تو می گویند گل نزن؟!

به نظر من که تو بهترین گل زن تاریخ فوتبال مایی.البته شاید گه گاهی موقعیتی خراب شود!

ولی اینرا بدان که این منم که همیشه از خوشحالی جیغ میزنم!

و چه بامزست که گاهی دوربین که روی صورتت را می گیرد و تو   می گویی:

"نمی شد زد. . . . .روی هوا بود!"

اما امان از زمانی کهدوازه حریف با گل های تو بلرزد!

چه قدر زیباست شادی بعد از گلت!

همان که من عکسش را دیدم!

در همه لحظات شادی تو را می خواهم و در همهلحظات به یاد تو هستم.

کاش میشد اینرا اثبات کنم!

میشد بیایم ورزشگاه و نامت را فریاد بزنم.

هنوز هم برای آقای گلی دیر نیست آقای گل!آقای صد گله!

و در آخر...برایت می خواهم هر آنچه را که می خواهی . . . .


آقای گل مـــــا . . . . . . . 


[ دوشنبه 28 مرداد 1392 ] [ 10:50 ق.ظ ] [ مهسا ] نظرات      قالب ساز آنلاین