ـــــگـ*ــلــبــرگــ آبــیـ*ــــــ

♥=9+33+1

شعبده بازی با آرش برهانی

زندگی یک نوع شعبده بازی است...

شاید برای شماهم جالب باشد که یک شعبده بازی را ازنزدیک ببینید ویا حتی کارهایی را که شعبده بازان انجام می دهند انجام دهیددر این بین آرش برهانی نیز یکی از افرادی است که به شدت شعبده بازی را دوست داردو علاقه شدید دارد تا بتواند از نزدیک با کار آنها آشنا شود.البته او معتقد است که زندگی هم یک نوع شعبده بازی است!
شعبده بازی و هیجان

از نظر من شعبده باز کسی است که حرکات و کار های خار العاده انجام می دهد که بسیار پر هیجان ومنحصر به فرد است و مخاطب را به وجد می آورد.بعضی از کارهای آنها شاهکار است و باعث می شود انسان شوکه شود.

تماشای شعبده بازی از نزدیک

متاسفانه هنوز از نزدیک برنامه های شعبده بازی را از نزدین مشاهده نکردم ولی دوست دارم وبه شدت علاقه دارم یک بار این فرصت برایم ایجاد شود که این این کار پر هیجان را از نزدیک مشاهده کنم.کار پر شور و هیجانی است که آدم را واقعا سرحال می کند وبیشتر فکر می کنم کاری تخیلی است که انجام می گیرد و با تخیل همراه است  و زوایای حسی در این کار به وضوح دیده می شود.

شباهت شعبده و جادو گری

فکر نمی کنم شباهتی بین شعبده بازی و جادو گری باشد و اصولا جادو گری را یک کار بی معنی و بی مفهوم میدانم که بیشتر در حد یک شایعه است ولی شعبده بازی یک هنر فردی است. شعبده باز با استفاده از فرمول های مختلف کار هایی انجام میدهد که کاملا واقعی است.
 
جاود گری در فوتبال

متاسفانه چند سالی بود که دائم بحث حضور جادو گران در فوتبال ایران و جهان باب شده بود و هر روز حواشی وشایعات جدیدی در این زمینه شنیده می شد ولی من کلا به جادوگری در این زمینه اعتقاد ندارم .فوتبال یک بازی تاکتیکی و بدون پیش بینی است.مگر می شود یک جادو گر بتواند نتیجه یک بازی را تغییر دهد؟این واقعا مسخره است.
زندگی شعبده بازی است

به نظرم زندگی یک شعبده بازی است چون در زندگی فراز و نشیب های زیادی وجود دارد و بالا و پایین زیاد است و انسان ها هم یک جور شعبده بازی می کنند تا شرایط را به نفع خودشان برگردانند(باخنده).منبع:مجله ماهانه مکث      قالب ساز آنلاین